Nieuws

Premiepercentage Zvw 2019
(29-11-2018)
Bron: Overig | besluit | Staatscourant 2018 nr. 65239 | 29-11-2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019 6,95%. In 2018 bedraagt deze premie 6,9%. De hoge premie wordt geheven van werkgevers over het loon van werknemers. De lage premie stijgt van 5,65% in 2018 naar 5,7% in 2019. De lage premie geldt voor onder meer zelfstandige ondernemers, dga’s en AOW’ers. De premie wordt geheven over het bijdrageloon c.q. bijdrage-inkomen. Dat kent in 2019 een maximum van € 55.927. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Terug

Nieuws

Trefwoord:

13-12-2018
Voortgang vervanging Wet DBA
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de
Lees meer.. »

13-12-2018
Verkoopkosten deelneming
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een
Lees meer.. »

13-12-2018
Plan invoeren vliegbelasting
Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een
Lees meer.. »

13-12-2018
Belastingdeel heffingskortingen
De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een
Lees meer.. »

13-12-2018
Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste
Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat
Lees meer.. »