Nieuws

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
(23-07-2020)
Bron: Overig | besluit | Staatscourant 2020 nr. 38763, nr. IENW/BSK-2020/141985 | 23-07-2020

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de aanschaf of lease van een gebruikte personenauto geldt een subsidiebedrag van € 2.000. Het subsidieplafond van 2020 voor de aanschaf en lease van nieuwe elektrische personenauto’s is overigens al op 8 juli 2020 bereikt.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de subsidieregeling de begripsomschrijving van een nieuwe personenauto gewijzigd. De oude omschrijving was als volgt: de personenauto waarvan volgens het kentekenregister de datum van eerste toelating, de datum van eerste tenaamstelling en de datum waarop de personenauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd, gelijk zijn. Om mogelijke verwarring te voorkomen is het woord ‘eerste’ voor tenaamstelling in de begripsbepaling van nieuwe personenauto vervallen. De wijziging heeft terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2020, waardoor deze vanaf de start van de regeling geldt.

Terug

Nieuws

Trefwoord:

30-07-2020
Privégebruik auto en omzetbelasting
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel
Lees meer.. »

30-07-2020
Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of
Lees meer.. »

30-07-2020
Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk
Lees meer.. »

23-07-2020
Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van
Lees meer.. »

23-07-2020
Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de
Lees meer.. »