Nieuws

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
(23-07-2020)
Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLINLRBROT20206141, 8553192 VV EXPL 20-215 | 23-07-2020

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beëindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen schriftelijk te ontbinden.

In een procedure in kort geding stelde de kantonrechter vast dat de werknemer de op 20 april 2020 gesloten vaststellingsovereenkomst op 4 mei 2020 heeft ontbonden. De ontbinding heeft plaatsgevonden binnen de wettelijke termijn van veertien dagen. De ontbinding van de vaststellingsovereenkomst heeft tot gevolg dat de beëindigingsovereenkomst eindigt op het moment waarop de schriftelijke verklaring de werkgever heeft bereikt. De arbeidsovereenkomst is hersteld per 5 mei 2020. Dat betekent dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen vanaf die datum.

De ontbinding van de vaststellingsovereenkomst heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat de werknemer over de periode vanaf de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tot en met de ontbinding daarvan geen recht op loon heeft.

Terug

Nieuws

Trefwoord:

30-07-2020
Privégebruik auto en omzetbelasting
Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel
Lees meer.. »

30-07-2020
Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of
Lees meer.. »

30-07-2020
Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk
Lees meer.. »

23-07-2020
Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van
Lees meer.. »

23-07-2020
Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de
Lees meer.. »