Nieuws

Belastingplan 2021: aanpassing box 3
(17-09-2020)
Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 15-09-2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke heffingvrije vermogen verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. De veronderstelde verdeling van het vermogen tussen spaargeld en beleggingen verschilt per vermogensschijf. Naarmate het vermogen hoger is, neemt het aandeel van de beleggingen toe. De schijfgrenzen worden gewijzigd. De tweede schijf begint bij een vermogen van € 100.000 en de derde schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Ter compensatie wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd van 30 naar 31%.

De verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 werkt niet door naar de vermogenstoetsen voor inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen en naar eigen bijdragen in het zorgdomein op basis van het vermogen. Het betreft de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg. Om deze doorwerking te voorkomen wordt voorgesteld om de vermogenstoets voortaan te baseren op de rendementsgrondslag in box 3.

De Belastingdienst krijgt de taak om het bedrag van de rendementsgrondslag, voor zover deze meer bedraagt dan € 31.340, vast te stellen in een beschikking die wordt opgenomen op het aanslagbiljet inkomstenbelasting. De aangifteplicht voor de inkomstenbelasting geldt voortaan niet alleen voor personen die vermoedelijk belasting verschuldigd zijn, maar ook voor personen met een rendementsgrondslag van meer dan € 31.340 in box 3. De Belastingdienst verstrekt de vermogensgegevens aan de uitvoerders van inkomensafhankelijke regelingen.

Terug

Nieuws

Trefwoord:

22-10-2020
Bedragen minimumloon per 1 januari 2021
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en
Lees meer.. »

22-10-2020
Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016
In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in
Lees meer.. »

22-10-2020
Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste tijdelijke noodmaatregel
Lees meer.. »

22-10-2020
Nota naar aanleiding van het verslag BIK
Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan
Lees meer.. »

15-10-2020
Bedragen NHG 2021 bekend
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale
Lees meer.. »