Nieuws

Mededeling verrekening door Belastingdienst
(22-07-2021)
Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLINLGHARL20215429, 19/00013 | 01-06-2021

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem te innen bedragen aan belastingen en heffingen te verrekenen. De ontvanger doet mededeling van verrekening aan de belastingschuldige. De mededeling van verrekening met een openstaande belastingschuld is geen besluit waartegen beroep openstaat bij de bestuursrechter. Dat houdt in dat er ook geen toegang tot de bestuursrechter is wanneer de ontvanger geen beslissing neemt op een tegen een verrekening gericht bezwaar. De bestuursrechter zal zich in een dergelijk geval onbevoegd moeten verklaren.

Met betrekking tot de verrekening van belasting kan slechts een vordering bij de burgerlijke rechter worden ingesteld.

Opmerkelijk is dat Hof Arnhem-Leeuwarden in het hoger beroep tegen een onbevoegdverklaring door de rechtbank aan de belanghebbende een vergoeding voor immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn van behandeling heeft toegekend. De redelijke termijn voor de berechting van een zaak in hoger beroep bedraagt twee jaar nadat het hogerberoepschrift door het hof is ontvangen. In dit geval deed het hof vijf maanden na het verstrijken van de redelijke termijn uitspraak.

Terug

Nieuws

Trefwoord:

23-09-2021
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van
Lees meer.. »

23-09-2021
Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke
Lees meer.. »

23-09-2021
Bijtelling emissievrije auto
De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde
Lees meer.. »

23-09-2021
Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de
Lees meer.. »

23-09-2021
Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten
Lees meer.. »