Nieuws

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte
(11-08-2022)
Bron: Gerechtshof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20221285, BK-21/00935 | 05-07-2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is ontvangen. Wanneer de aangifte te laat wordt ingediend vormt dat een verzuim waarvoor een boete kan worden opgelegd.

De inspecteur heeft een belastingplichtige een aanmaning gestuurd om aangifte inkomstenbelasting te doen. De in de aanmaning gestelde termijn liep af op 17 november 2017. De aangifte is door de belastingdienst geregistreerd als op 21 november 2017 ontvangen. Dat betekent dat de aangifte te laat is ingediend.

De Algemene wet bestuursrecht kent een gematigde verzendtheorie voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Deze theorie houdt in dat een bezwaar- of beroepschrift als tijdig ingediend wordt aangemerkt als het binnen zeven dagen na het verstrijken van de termijn is ontvangen en aannemelijk is dat het voor het verstrijken van de termijn is verstuurd. Deze bepaling is niet van toepassing op het indienen van een aangifte. Omdat de belastingplichtige de afwezigheid van alle schuld niet heeft gesteld en deze ook niet is gebleken, heeft de inspecteur hem terecht een verzuimboete opgelegd.

Terug

Nieuws

Trefwoord:

06-10-2022
Boete wegens niet doen van aangifte
Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de inspecteur een boete opleggen aan een
Lees meer.. »

06-10-2022
Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld
De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen over de
Lees meer.. »

06-10-2022
Nota van wijziging Belastingplan 2023
De staatssecretaris van Financi√čn heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2023 ingediend.
Lees meer.. »

06-10-2022
Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb
De minister van EZK heeft een ondersteuningsregeling voor de hoge energiekosten aangekondigd voor
Lees meer.. »

06-10-2022
Details prijsplafond energie kleinverbruikers
Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op energie voor huishoudens en kleinverbruikers
Lees meer.. »